Indústria

Aprovades les noves extensions de norma dels sectors del porc ibèric i de l'oli de pinyolada d'oliva

07/09/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) sengles ordres que recullen les extensions de norma que promou l'Associació Interprofessional del Porc Ibèric (ASICI) i l'Organització Interprofessional de l'Oli de Pinyolada d'Oliva (ORIVA).


L'extensió de norma del sector de l'ibèric s'orienta a fer activitats de comunicació i promoció del consum dels productes ibèrics als mercats nacionals i internacionals, el suport a la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica en matèria de salut i benestar animal, higiene i seguretat alimentària, i la millora dels mètodes de producció i comercialització. Tot això, durant un període de cinc anys, que comença el 4 de novembre de 2021 i que estarà vigent fins al 3 de novembre de 2026.


I pel que fa al sector de l'oli de pinyolada d'oliva, l'extensió de norma s'adreça a fer accions de promoció de l'oli de pinyolada d'oliva, millorar la informació i el coneixement sobre els mercats i fer programes de recerca, desenvolupament i innovació durant tres campanyes, que comença l'1 d'octubre de 2021 i estarà vigent fins al 30 de setembre de 2024.


A partir de les entrades en vigor corresponents, el contingut d'aquestes extensions de norma seran obligatòries per a tots els operadors del sector.