Agricultura

Aprovades les bases reguladores de les subvencions destinades a l'obtenció d'avals de SAECA

02/06/2021

El Consell de Ministres ha aprovat les bases reguladores de les subvencions destinades a sufragar el cost dels avals concedits per la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) a titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer i aqüícola i d'indústries agroalimentàries, necessaris per obtenir préstecs d'entitats.


L'objectiu d'aquestes subvencions és facilitar l'accés al finançament dels sectors agroalimentaris i pesquers afectats en els últims anys per situacions d'índole diversa, com sequeres o altres fenòmens climàtics adversos, o per situacions desfavorables de mercat, derivades principalment de la pandèmia de la COVID-19.


Aquestes subvencions donaran suport especialment a joves del sector agrari i pesquer, assegurats, membres d'organitzacions de productors i a aquelles explotacions situades en zones declarades zona afectada greument per una emergència de protecció civil, com la borrasca Filomena.


Els ajuts per finançar els costos d'aquests avals seran convocats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en funció de les disponibilitats pressupostàries, i es concediran en règim de concessió directa, per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds. La convocatòria de 2021 preveu una despesa de 3,2 milions d'euros, amb un import màxim de crèdit avalat estimat de prop de 65 milions d'euros.


El MAPA subvencionarà el cost de l'aval per un import màxim de 75.000 euros per titular d'explotació, operador econòmic, armador o propietari o per component d'entitat associativa, sempre que el termini del préstec no superi els sis anys, i en aquest període s'hi podrà incloure un any de carència. Així mateix, se subvencionarà el cost de l'aval per un import màxim de fins a 120.000 euros per PIME agroalimentari, sempre que el termini no superi els sis anys, i amb la possibilitat d'un any de carència.


Amb aquest reial decret de bases es proporciona prou agilitat perquè el sector pugui disposar d'accés al crèdit en cas que qualsevol eventualitat pertorbi la dinàmica empresarial dels operadors del sector, ja sigui climatològica o de mercat. Així, es converteix en una eina més de gestió del risc, en línia amb les necessitats identificades en el Pla estratègic de la PAC o amb la Política Pesquera Comunitària.