Al dia

Aprovada la normativa d'aplicació de penalitzacions del PEPAC

16/05/2023

El Govern va aprovar el 28 de febrer els dos últims reials decrets que estaven pendents i que completen el paquet normatiu d'acompanyament per al desenvolupament de la nova PAC a Espanya, que se centren, d'una banda, en la millora de les condi- ciones de benestar animal en les granges i, per un altre, en les normes per a l'aplicació de penalitzacions en les intervencions contemplades en el Pla Estratègic Nacional de la PAC (PEPAC).

El paquet normatiu del PEPAC es compon de la Llei 30/2022, que regula el sistema de gestió de la PAC i altres matèries connexes, aprovada pel Congrés dels Diputats el passat 15 de diciem- bre, i d'altres 18 reials decrets sobre el règim d'ajudes, intervencions sectorials i qüestions reguladores de l'activitat agrària, el gruix de la qual es va aprovar entre els mesos d'octubre i desembre del 2022.

Quant a la norma aprovada per a aplicar les pe- nalizaciones a tot el conjunt d'intervencions integrades en el PEPAC, en cas que es detec- t'un incompliment dels requisits de subven- cionabilidad, compromisos o altres obligacions, es manté l'statu quo de manera general, però s'han flexibilitzat algunes qüestions.

Així, es contempla un període transitori en l'aplicació de les penalitzacions dels nous ecorregímenes en favor del clima i del medi ambient, de manera que, en el 2023, a l'ésser el primer any de desenvolupament d'aquesta mesura, no s'aplicaran penalitzacions i per al 2024 es reduiran a la meitat.