productos eco
Al dia

Aposta pel consum nacional de productes ecològics

03/02/2022

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va presentar la campanya de promoció Aquí som eco-lògics. Res a amagar, amb l'objectiu d'incrementar el consum nacional de productes ecològics "tant pels seus beneficis mediambientals com per l'oportunitat d'acompassar-lo al creixement d'aquestes produccions a Espanya."

Aquesta campanya, emmarcada en l'estratègia Aliments d'Espanya, posa l'accent en la transparència, la traçabilitat, la certificació i l'etiquetatge, perquè hi ha consumidors que encara recelen de les matèries primeres o els productes ecològics.

L'1 de gener del 2022 va començar a aplicar-se el nou reglament de la UE per a la producció ecològica, per la qual cosa tots els operadors estan obligats a actualitzar el seu sistema d'autocontrol per adaptar-se.

En aquest sentit, es considera fonamental que el consumidor percebi la certificació comunitària de l' eurofixa com un identificatiu que assegura la qualitat amb total garantia dels productes ecològics en cada etapa del procés de producció.

Més despesa en productes bio

La despesa dels consumidors espanyols en productes ecològics va assolir el 2020 els 2.528 M€, la qual cosa suposa un creixement del 7 % respecte a l'any anterior, mentre que el percentatge de despesa en aliments ecològics respecte al total alimentari d'Espanya aquest any es va situar en un 2,48 %.

La despesa per persona i any va arribar als 53,41 €, un 6,10 % més que el registrat l'any anterior, segons l'informe Anàlisi de la caracterització i projecció de la producció ecològica espanyola el 2020 elaborat pel MAPA.

En el període 2015-2020, el creixement de la despesa en productes ecològics ha estat del 67,42 %.