Un any des dels Reials Decrets de fitosanitaris, SIEX, sòls agraris i PAC
Indústria

Un any des dels Reials Decrets de fitosanitaris, SIEX, sòls agraris i PAC

29/12/2023

El Reial Decret 1050/2022 sobre ús sostenible de productes fitosanitaris, el Reial Decret 1051/2022 pel qual s'estableixen normes per a la nutrició sostenible en sòls agraris i el Reial Decret 1054/2022 pel qual s'estableix i regula el Sistema d'Informació d'Explotacions Agrícoles i Ramaderes i de la Producció Agrària com també el Registre autonòmic de les explotacions agrícoles i el Quadern digital d'explotació agrícola, conegut com a RD SIEX, són del 27 de desembre de 2022 i es van publicar al BOE del 29 de desembre de l'any passat. Requereixen desenvolupaments normatius posteriors necessaris per a l'aplicació, en què s'està treballant actualment.
 
Pel que fa al RD del SIEX, el primer semestre de l'any ja es va publicar l'ordre que regulava els dos instruments bàsics: el Registre autonòmic de les explotacions i el Quadern digital, segons FEPEX. I estava pendent la data definitiva d'entrada en vigor del Quadern digital, que precisament s'ha publicat al BOE d'avui, al RD 1177/2023 de 27 de desembre.
 
Així, l'entrada en vigor del Quadern digital d'explotació s'endarrereix a l'1 de setembre de 2024 per a les explotacions més grans i un any més tard (setembre de 2025) per a les explotacions petites. Les explotacions més petites queden exemptes d'utilitzar-lo. Es tracta de les explotacions que compten amb una superfície igual o menor a 5 hectàrees, sempre que la superfície de regadiu no superi una hectàrea, com també aquelles que només disposin de pastures en què no es facin aplicacions de fertilitzants.
 
En el mateix reial decret en què es recullen les modificacions relatives al SIEX, publicat avui al BOE (el RD 1177/2023 de 27 de desembre), es modifiquen també alguns dels reials decrets publicats fa un any sobre l'aplicació de la PAC. Aquestes modificacions són de caràcter tècnic i mantenen els principis d'intervenció recollits al Pla estratègic de la PAC que es va començar a aplicar el 2023, segons la nota informativa del MAPA.
 
Pel que fa al RD 1050/2022 de 27 de desembre sobre ús sostenible de productes fitosanitaris, va entrar en vigor l'1 de gener de 2023, però com el mateix reial decret diu a la disposició final única, relativa a l'entrada en vigor, “la seva eficàcia queda vinculada a la del Quadern digital d'explotació agrícola que preveu el Reial Decret 1054/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableix i regula el Sistema d'informació d'explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària, així com el Registre autonòmic d'explotacions agrícoles i el Quadern digital d'explotació agrícola”.
 
Per a FEPEX, la disponibilitat d'eines fitosanitàries per fer front a la diversitat de plagues és cada cop menor, per la qual cosa tant l'aplicació del reial decret, que comporta noves obligacions per als productors, com el futur Reglament d'ús sostenible de productes fitosanitaris (rebutjat recentment pel ple del Parlament Europeu) haurien de seguir la mateixa línia i evitar greuges comparatius davant dels competidors de tercers països, als quals no s'aplica un sistema de control ni sancions per l'ús dels productes fitosanitaris.