Al dia

Ampliada la quantia i els beneficiaris de la línia ICO-MAPA-SAECA

10/11/2023

El Ministeri d’Agricultura ha ampliat a 20 M€ més la quantia i els possibles beneficiaris de la línia ICO-MA- PA-SAECA per millorar l’accés al finançament del sector agroalimentari en l’escenari actual d’increment de tipus d’interès i de disrupcions en el mercat deri- vades de la guerra a Ucraïna i la sequera.

La nova normativa, recollida al Reial Decret Llei 5/2023, amplia els possibles beneficiaris a les cooperatives agroalimentàries, com també a les indústries de processat i conservació, i als operadors de comerç a l’engròs de fruites i hortalisses. També a les indús- tries de fabricació de productes per a l’alimentació d’animals de granja i a les indústries de preparació i filatura de fibres tèxtils de cotó

El MAPA i Enisa han signat recentment un conveni de col·laboració per dotar amb 16 M€ addicionals la línia “Agroinnpulso”, destinada a finançar projectes inno- vadors que fomentin la transformació digital en peti- tes i mitjanes empreses de tota la cadena agroalimen- tària i sectors associats.

Aquesta línia de finançament permetrà bonificar amb el 12 % del principal dels préstecs que demanin els titulars de les explotacions agrícoles i el 15 % en el cas dels de les explotacions ramaderes i els operadors de la pesca i l’aqüicultura, als quals se sumen com a beneficiaris potencials les cooperatives agroalimentàries.