Un cafè amb

Álvaro Barrera, President D'ecovalia

01/01/2020

Des que va sorgir oficialment a Europa amb un reglament comunitari, la producció ecològica està més viva que mai. Hem pogut apreciar com ha anat evolucionant des de la producció primària fins a una quarta i cinquena gamma, com ha anat sorgint també la formació reglada en escoles universitàries i col·legis professionals amb àrees específiques de producció ecològica, de manera que s'ha configurat una estructura sectorial molt ben teixida i amb uns pilars ben ferms per al futur.


Quan va néixer i en què consisteix exactament l'associació Ecovalia? Quins objectius té?


Ecovalia és la marca de la nostra associació Valor Ecològic, que el 1991 va néixer com a Comitè Andalús d'Agricultura Ecològica, CAAE. Amb el pas del temps passem a constituir-nos com a associació privada i a fer servir la denominació Ecovalia.


És una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal desenvolupar el sector ecològic certificat. Per fer-ho comptem entre els nostres socis amb productors, ramaders i pagesos, la indústria i tota la cadena de transformació que fa possible que tinguem producció ecològica. El nostre origen és andalús, però fa anys que estem implantats a escala nacional i també hem fet un salt quantitatiu a escala internacional. Ens definim com l'associació de referència en producció ecològica i abastem diferents línies d'actuació.


Des que va néixer el 1991 vam veure la necessitat de proporcionar als associats una formació adequada i alhora fer productes d'acord amb la creixent demanda del consumidor ecològic.

Vam crear un departament de promoció per acompanyar les empreses i posar-les en contacte amb la distribució i el consum, i viatjar a fires nacionals i internacionals relacionades amb el sector.


També hem treballat per conscienciar el consumidor, perquè comencés a valorar els nostres productes. La presència en fires nacionals completa la feina d'Ecovalia de representació del sector ecològic, juntament amb l'assistència a fires internacionals, a fi de donar serveis de promoció i comercialització a tots els associats.


Ecovalia és un dels promotors principals del certamen Organic Food Iberia ?que l'any que ve tindrà la segona edició a Madrid? i organitzarà el juny del 2020 la I Trobada Iberoamericana de Producció Ecològica.


Quins recursos tenen actualment?


En els orígens érem pocs i ens deien que érem bojos, i ara ja no som tan pocs i sembla que tampoc no tan bojos ?vam passar de 23 persones a més de 140 el 2019. La nostra associació té actualment tota mena de professionals: enginyers agrònoms, veterinaris, biòlegs, economistes, etc., que donen servei a una massa social de més de 15.000 associats, principalment nacionals, tot i que des de fa uns anys també de països com França o Itàlia, o d'Amèrica del Sud. L'imparable creixement de la projecció internacional d'Ecovalia ha fet que l'entitat destini a aquesta àrea una direcció específica de treball. Des de la nostra Àrea Internacional, promovem i impulsem projectes iDurant l'última edició de Biofach, Ecovalia va presentar la marca Organic Spain amb la qual representa en l'àmbit internacional els interessos dels més de 15.000 associats  


actuacions a escala europea, desenvolupem programes conjunts i creem sinergies que responguin a les necessitats del sector de la producció ecològica.


Així, la nostra directora internacional, Évelyne Álcazar, és present a la Junta Directiva del Consell de Països d'IFOAMEU (International Federation of Organic Agriculture Movements-EU); participem també activament des de fa sis anys a les reunions, grups de treball i actuacions de la LOA (Leading Organic Alliance), el restringit conjunt d'entitats líders del sector ecològic a Europa, i igualment a la Conferència Interamericana d'Agricultura Orgànica. En resum, tenim una estructura molt potent a Espanya i radicular a Europa, a través d'aquestes dues organitzacions, i al continent americà.


Ens pot definir quin és actualment el perfil del consumidor espanyol de productes ecològics? A Ecovalia hem viscut una etapa en què ens hem cansat de sentir que Espanya era només un gran país productor ecològic però no consumidor, una realitat que creiem que ha canviat dràsticament per dos motius fonamentals: el perfil del consumidor i el medi ambient.


El consumidor de productes ecològics estava fa només cinc anys molt conscienciat i era rigorós i intransigent a l'hora d'obrir-se a altres productes. Ara estem davant d'un nou usuari totalment receptiu, que pot consumir tant carn convencional com fruita i verdura ecològiques...


Una evolució que ha originat que les grans cadenes de distribució per fi obrissin la seva oferta als productes bio. Així mateix, hem passat d'un consumidor que comprava productes ecològics valorant principalment temes de salut, a un altre que els consumeix pels beneficiosos efectes d'aquesta producció en el medi ambient.


Hem evolucionat d'un consumidor molt individualista a un altre de col·lectiu, més social i respectuós amb els conciutadans perquè beneficia la societat. D'aquesta manera convergim amb el que es pensa a la resta d'Europa, on des de sempre s'ha consumit producció ecològica pels efectes mediambientals.


Ecovalia alertava l'any passat que si es manté el ritme de creixement del consum ecològic, Espanya no podrà cobrir tota la nostra demanda interna de productes en dos anys...


Pel que fa al valor anual dels productes bio consumits, entre els anys 2005 i 2013 es va dibuixar al país una gràfica plana al voltant dels 1.000 milions d'euros, i ja en plena crisi econòmica va fer un tomb espectacular en passar dels 2.100 milions d'euros.


Espanya ha entrat els últims anys en el rànquing dels deu països de més consum de productes ecològics, progressió que ens fa sentir molt orgullosos. No obstant això, el nostre consum està creixent en dos dígits i la nostra superfície ecològica al voltant del 6 %; és a dir, la producció s'incrementa de manera aritmètica i el consum de forma geomètrica.


Aquesta realitat ens porta a observar cada dia més als nostres lineals bio productes que arriben de fora. En aquest sentit, continua vigent l'objectiu 20-30 que es va marcar Ecovalia; és a dir, que l'any 2030 almenys un 20 % dels aliments del cistell del consumidor espanyol siguin ecològics, i que de cada 100 hectàrees de superfície agrària útil (SAU) al país, 30 es dediquin a aquest sistema de producció?


Hem de convergir a nivells del nostre entorn europeu perquè el 20 % de l'alimentació a Espanya sigui ecològica (Dinamarca està, per exemple, en el 50 % Suïssa en el 27 % amb volums de consum de 300 euros per persona i any quan aquí estem en 46,5 euros per capita).


Apostem perquè el 30 % de la nostra SAU sigui ecològica i avui estem al voltant del 10 %, i creiem en aquest objectiu per una necessitat mediambiental i econòmica ?perquè també estem parlant d'estalvi en la salut?, per frenar el canvi climàtic. Creiem que aquest objectiu és viable.


Ecovalia ja té associada al voltant del 60 % de la superfície orgànica d'Espanya. L'increment de socis anuals ens avala, i la conversió a producció bio és cada dia més important, sobretot d'indústries mitjanes i grans que treballen en convencional i volen passar-se a ecològica.


Ecovalia va iniciar fa dos anys el projecte REDConect@Bio, amb el qual hem format empreses agroalimentàries a Extremadura, Castella-la Manxa i Andalusia en com convertir la producció convencional en ecològica.


Els donem les eines necessàries perquè puguin obtenir aquest valor afegit que ofereix la producció ecològica. Un curs que orienta el full de ruta de la petita empresa per fer-se ecològica.Fa poc, Ecovalia va organitzar una trobada nacional sobre bioeconomia. Quin és el paper que la producció ecològica pot tenir en bioeconomia respecte d'altres sistemes productius agraris?


La bioecologia és l'oportunitat que té la producció ecològica per posar en valor tota la cadena de producció, des de l'agricultura fins al transport, la transformació, la manipulació, l'envasat i la comercialització.


Dit això, la producció ecològica fa economia circular, bioeconomia, des de sempre, amb l'ús de plantes de compostatge, d'energies renovables i de subproductes per a calefacció, alimentació animal i fertilitzants, reutilització d'aigu?es, etc. Elaborem subproductes ecològics per a compostatge i per a ús cosmètic, aliments funcionals dietètics i per a nens, extraiem complexos vitamínics liposolubles i polpes de fruita per a alimentació animal, etc. Tot l'elenc de mesures que avala l'economia circular s'està fent en producció ecològica i ara se li ha trobat un enquadrament en la bioeconomia.


Ecovalia manté una estreta relació amb AgroBank, entitat financera amb la qual ha signat convenis de col·laboració.


AgroBank ha vist una gran sinergia amb nosaltres, des de l'equip directiu principal fins a les direccions territorials, tan properes al terrer i que aposten pel món rural i la innovació, viabilitat i sostenibilitat de les produccions ecològiques.

Per això, des de fa quatre anys mantenim un conveni amb aquesta entitat on estructurem les necessitats financeres del sector ecològic a escala nacional i plantegem tota mena de jornades interessants per a nosaltres. Gràcies a la gran xarxa de difusió d'AgroBank arribem a molts més professionals del sector i ens felicitem de com estem portant aquesta col·laboració."Hem pogut demostrar científicament que la producció ecològica mitiga el canvi climàtic"En un estudi recent de la Universitat de Còrdova editat per Ecovalia es destaca que l'ecològic és el model de producció d'aliments més adequat per mitigar el canvi climàtic, tant en superfície com en quilo de producte. Ens podria resumir les conclusions principals d'aquest estudi?


L'estudi Producció ecològica mediterrània i canvi climàtic: estat del coneixement ha treballat en els diferents sectors productius agroramaders, tant en ecològic com en convencional, i els resultats han estat esclaridors.


Segons les seves conclusions, els conreus en què hi ha més evidència d'una forta mitigació en ecològic són: cereals d'hivern, oliverar, conreus subtropicals i cítrics, on la petjada de carboni per quilo es redueix en producció ecològica, en comparació amb el model tradicional, en més d'un 42 %, un 100 %, un 40 % i un 60%, respectivament.


Es destaca així mateix l'evidència que el maneig ecològic dels conreus contribueix a mitigar el canvi climàtic a través de la reducció en les emissions d'òxid nitrós per l'ús de fertilitzants; l'increment del segrest de carboni a través de les cobertes vegetals, i la disminució de la petjada total de carboni per quilo de producte en la major part dels conreus estudiats.


Amb aquest estudi estem donant arguments que ja existeixen des de fa molt de temps, però que hem tractat en argot científic perquè els faci servir l'Agència Espanyola del Canvi Climàtic, oferint dades incontestables que demostren científicament que la producció ecològica mitiga el canvi climàtic.