agricultor
Al dia

Altres 64 M€ per digitalitzar el medi rural

03/02/2022

El Ministeri d'Agricultura ha llançat el II Pla d'Acció 2021-2023 de l'Estratègia de Digitalització del Sector Agroalimentari i del Medi Rural. En el mateix es posaran en marxa 21 actuacions amb un import de 64 M€ per al període 2021-2023.

Aquest pla inclou mesures de calat per al sector agroalimentari, ja que la seva execució suposarà un canvi en temes essencials com l' obertura de dades, la formació i assessorament en competències digitals, la generació d' informació o el finançament a l' emprenedoria digital.

Ajuts de 345 M € per a inversions ambientals i digitals

El Consell de Ministres va aprovar el passat 2 de novembre dos reials decrets pels quals s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a línies d'inversions destinades a la transformació ambiental i digital del sector agrícola i ramader que sumen un total de 345 M€ entre els anys 2021 i 2023.

Aquestes subvencions finançaran actuacions contemplades dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), per la qual cosa seran finançades amb fons de l'instrument europeu de recuperació Next Generation EU.

Es tracta del Pla d' Impuls a la Sostenibilitat i Competitivitat de l' Agricultura i Ramaderia, II i III, inversions C3. I3 i C3. I4, contemplades en el component 3 del PRTR que gestiona el MAPA i que té com a objectiu adoptar les reformes estructurals necessàries per promoure un canvi en el model de producció agrícola i ramadera que millori la seva sostenibilitat en termes mediambientals, econòmics i socials.

Compromís del sector ramader-carni per a reduir les seves emissions de GE

El sector ramader-carni espanyol està treballant de forma coordinada per reduir en un 30 % les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) atribuïbles a la seva activitat, com a part del seu ferm compromís per avançar cap a la neutralitat ambiental i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), segons van informar les sis organitzacions interprofessionals del sector, ASICI, AVIANZA, INTERCUN, INTEROVIC, INTERPORC i PROVACUNO.

Per assolir aquests objectius de reducció, el sector està involucrat en inversions de 600 M€ en l' àmbit de la producció ramadera i 542 en les indústries per avançar cap a la neutralitat ambiental i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El pla inclou 529 projectes per a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, 724 per reduir les emissions d'amoníac, 220 centrats en reduir les emissions en el transport i altres 110 inversions en altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat.