R+D+i

AINIA estudia noves metodologies per desenvolupar processos d'higienització a mesura més sostenibles

24/06/2021

AINIA estudia el desenvolupament d'una metodologia que permeti la personalització de les operacions de neteja a la indústria alimentària, de manera que es minimitzi el consum de recursos i es redueixi la generació de residus.


El projecte SUPERA en què treballa AINIA té l'objectiu d'ajustar els protocols d'higienització de les plantes de producció d'aliments a les necessitats reals en cada situació, com el grau d'embrutiment present en un moment donat o les característiques de les superfícies que s'han d'higienitzar. D'aquesta manera, es pretenen optimitzar aquestes operacions de neteja per evitar processos d'higienització sobredimensionats i minimitzar l'impacte mediambiental.


Per aconseguir-ho, ha explicat Rafa Soro, del Departament de Tecnologies de Producte i Processos d'AINIA, "hem considerat dues de les variables principals que incideixen en l'eficàcia de les operacions d'higienització: el tipus de residu alimentari i les característiques de la superfície que s'ha d'higienitzar, i hem estudiat la interacció entre cadascuna d'elles i l'eficàcia de la neteja de superfícies obertes". L'estudi s'està duent a terme amb l'ajuda d'un sistema robotitzat de neteja, equipat amb un sistema de visió avançat per a la monitorització en continu del residu sobre les superfícies.


Una de les conclusions principals dels estudis que s'han dut a terme fins ara és que el material de construcció dels equips de processat i la seva rugositat superficial no són les úniques característiques de la superfície que condicionen la seva netejabilitat.


Així, en el cas dels acers inoxidables, tractaments superficials com l'electropoliment poden resultar més netejables que altres tipus de polit, malgrat que tinguin valors de rugositat superficial similars. Altres factors com la tensió superficial o la càrrega electrostàtica afecten el grau de netejabilitat de la superfície. En el cas dels materials polimèrics, a més d'aquests factors, altres com la porositat afecten el grau de netejabilitat de la superfície.


Pel que fa a la influència del tipus de residu alimentari en la facilitat de neteja, s'han estudiat diverses formulacions de residus lactis i, de forma anàloga, residus de naturalesa amilàcia, que representen dos sectors alimentaris importants, com el sector lacti i el sector de forn i pastisseria.


Amb això s'establirà una correlació entre la composició d'aquests residus, la facilitat amb la qual s'acumulen sobre les superfícies dels equips i les cinètiques d'eliminació durant les operacions de neteja. Tot això permetrà establir les bases per avançar en la higienització a mida en la indústria alimentària