Innovació

AgroBank Tech Digital INNovation mostra els últims avenços en innovació agroalimentària

10/11/2023

El sector agroalimentari està immers en un procés de canvi per augmentar la productivitat i rendibilitat mentre busca minimitzar l’impacte mediambiental en cadascuna de les seves activitats. En aquesta transició pròpia, la tecnologia s’ha convertit en la millor aliada per optimitzar recursos naturals, modernitzar processos de producció i obrir noves oportunitats laborals per als professionals del sector.

Aquests són els objectius clau d’AgroBank Tech Digital INNovation, el programa d’innovació oberta ideat per AgroBank i Innsomnia en col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), els avenços del qual en matèria de digitalització agroalimentària i desenvolupament sostenible es van mostrar el mes de maig al Food 4 Future Bilbao FoodTech World Summit 2023.

Es tracta del congrés europeu més gran sobre innovació tecnològica en la indústria d’aliments i begudes. Per tercer any consecutiu, AgroBank es va convertir en global partner com a única entitat financera amb presència al congrés.

En aquesta edició, a més, es va reforçar l’aliança entre AgroBank i el MAPA, duent a terme accions com la difusió dels projectes innovadors dels Grups Operatius de la Xarxa Rural Nacional, com també la cooperació en diferents xerrades i taules de debat del congrés. En aquest context, 13 start-ups van participar en la jornada “AgroBank Tech Digital INNovation. Solucions tecnològiques per al sector agroalimentari”.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA I RECURSOS HÍDRICS

-  La seguretat alimentària, la monitorització del camp i l’eficiència hídrica són alguns dels tres reptes estratègics als quals ha de fer front el sector agroalimentari des de la digitalització i la col·laboració publicoprivada. Així ho entenen a Bleecker Technologies, una spin-off sorgida el 2019 a la Universitat de Múrcia que ha desenvolupat un nou sistema d’identificació basat en la visió per computació i la intel·ligència artificial per fer un seguiment i una traçabilitat més exhaustius de qualsevol mercaderia. Aquesta eina pot controlar en temps real, a distància i en moviment l’entorn agroalimentari o industrial per poder prendre decisions precises i reduir els costos de producció.

-  L’optimització de mitjans i recursos hídrics és una altra de les prioritats per a Libelium, empresa tecnolò- gica fundada a Saragossa el 2006 especialitzada en agricultura de precisió. Mitjançant programes com el software Farm B, es pot fer una gestió sostenible del camp mitjançant el reg de precisió, l’optimització de la fertilització o la predicció de collita. A més, també ha desenvolupat un sistema de reg automàtic (Smart Spot o One) que pot mesurar la sortida de l’aigua en remot i per polsos i fins i tot permet reduir l’ús d’aigua i químics fins a un 30 %. 

-  Una altra de les propostes de reg intel·ligent és la d’Agricolus, una startup fundada el 2017 a Perusa (Itàlia) la plataforma al núvol de la qual permet op- timitzar les pràctiques agronòmiques, controlar de manera precisa les plagues, minimitzar l’ús de fertilitzants i millorar la traçabilitat a tota la cadena de valor.

-  Davant del repte d’aconseguir més eficiència hídrica en l’activitat agrícola, l’spin-off Digital Data Farm, de la Universitat Politècnica de Cartagena, planteja que mitjançant l’ús de la seva plataforma Irriman s’integrin tant les dades dels sensors propis com la informació captada per drons o satèl·lits. Amb aquesta plataforma, a més, el professional agrícola pot prendre decisions precises amb dades reals sobre el seu conreu, l’ús de l’aigua, l’emissió de CO2 de cada parcel·la o el consum energètic.

- Així mateix, la IA permet anticipar-se a les ne- cessitats dels conreus per evitar el malbaratament alimentari i el deteriorament de les matèries pri- meres. Aquest és l’objectiu principal de Biyec- tiva Technology, una empresa tecnològica de Cartagena (Múrcia) la proposta de la qual per al sector alimentari passa per aplicar la intel·ligència artificial als conreus per evitar la fruita en mal estat o la presència de bacteris mitjançant la combinació de sensors òptics. 

-  En aquest àmbit, el de l’agricultura de precisió, també s’ha especialitzat Ioland, la marca tecnològica del grup Fitogar, que ha dissenyat una plataforma de software intel·ligent per interpretar les dades agríco- les que proporcionen els seus sensors. Així, es pot monitoritzar el rendiment d’un conreu i també l’ús de l’aigua o dels nutrients del sòl. 

-  Per als emprenedors de BloomX, amb base a Ri- shpon (Israel), la clau per aconseguir un rendiment més alt passa pel mètode PaaS (pol·linització com a servei). Plantegen l’ús d’una tecnologia de pol·linit- zació bioimitadora, capaç d’imitar el comportament dels insectes i captar més pol·len amb una producció més responsable i controlada. Amb aquesta solució, es pot augmentar entre un 20-30 % el rendiment de conreus com el dels nabius o el dels alvocats. 

-  D’altra banda, IPM Advice, una startup de Llei- da, proposa reforçar el control de males herbes i el rendiment del camp mitjançant la seva solu- ció tecnològica IPMWise. Es tracta d’un sistema d’ajuda a la decisió fàcilment integrable en altres models de gestió, que permet disminuir entre un 20 % i un 50 % el cost i l’impacte ambiental dels tractaments per al control de males herbes. 

-  En termes d’e-commerce i la connexió directa entre productors i consumidors, cal esmentar la proposta d’Abastores, plataforma en línia de compravenda de matèries primeres agrícoles que opera a Espanya. Fins ara, aquesta eina de l’startup Abastores (Toledo) ha comercialitzat més de 20.000 tones de cereals i oleaginoses i ja té més de 3.000 agricultors i agents registrats.

 RAMADERIA 4.0

- La ramaderia és un altre dels sectors en què la IA pot propiciar grans avenços pel que fa a sostenibilitat. Datanimal, plataforma intel·ligent desenvolupada per l’startup Digitanimal, combina informació de dispositius IoT, imatges satel·litàries i registres ramaders per monitoritzar la producti- vitat de les explotacions ramaderes. Els mateixos indicadors d’aquesta start-up de San Fernando de Henares (Madrid) estimen que un ramader pot augmentar el rendiment de la seva explotació en més de 6.000 euros anuals. 

-  En aquesta transformació digital que viu el sector primari i especialment l’activitat ramadera, la monitorització de caps de bestiar fins i tot pot incrementar la productivitat d’una granja. Així ho demostra Innogando, una startup amb base a Lugo que ha creat un sistema de smartwatches per a la ramaderia capaç d’emetre en temps real la ubicació i el comportament de cada animal.

154 candidatures per a vuit reptes estratègics


AgroBank i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació van començar el mes de maig el procés d’acceleració de les 15 startups escollides dedicades a promoure la digitalització al sector agroalimentari, 13 d’àmbit nacional i dues d’internacional.

La iniciativa va començar amb una convoca- tòria a la qual es van presentar 154 empreses emergents, els projectes de les quals s’orienten dins d’algun dels vuit reptes estratègics d’aquest programa: agricultura de precisió; energies alter- natives i sostenibilitat al camp; automatització dels processos de transformació; sostenibilitat i eficiència energètica; gestió sostenible de l’ai- gua; economia circular, innovació en l’envasat, emmagatzematge i logística; noves plataformes d’e-commerce i venda, i traçabilitat i seguretat agroalimentàries. 

Les 15 empreses seleccionades desenvolupen projectes relacionats amb el comerç electrònic agrícola (Abastores), agricultura de precisió (Agricolus), nanotecnologia (Bio2Coat), intel·li- gència artificial (Biyectiva, Bleecker Technologies, Libelium), robòtica (Bumblebee AI), tecnologia algorítmica (Digital Data Farm), internet de les coses (Digitanimal), big data (Innogando, Ioland, IPM Advice), biotecnologia (InnoPlant, Smallops) i blockchain (Widhoc Smart Solutions). 

Per al MAPA, “iniciatives com el programa AgroBank Tech Digital INNovation són clau per atraure l’ecosistema espanyol d’innovació agri-food-tech cap a emprenedors que puguin donar lloc a startups sòlides, que, d’una banda, siguin capaces de competir a escala global, però que també aportin solucions per al millor acompliment econòmic, social i ambiental del sector agroalimentari nacional”.

RECOBRIMENTS NATURALS I BIOESTIMULANTS

-  La reutilització de residus i materials com el plàstic és cada vegada més freqüent en el sector agroalimen- tari, en què l’ús d’aquest compost podria augmentar en un 50 % fins al 2030. Per limitar-ne l’ús i acabar amb el malbaratament alimentari, l’startup Bio2Coat (Terrassa, Barcelona) ha ideat un nou recobriment natural, comestible i sense additius a través de la biotecnologia que podria reduir fins en un 50 % les pèrdues de matèria primera en el moment de la distribució i conservaria durant més temps les pro- pietats naturals de la fruita o la verdura.

-  Limitar l’impacte dels fertilitzants químics i augmen- tar la rendibilitat del sòl és un altre dels desafiaments als quals s’enfronta el sector. Per aconseguirho, l’empresa digital InnoPlant, de Granada, ha ideat mitjançant la biotecnologia diversos tipus de bioes- timulants microbians personalitzats per aïllar els bacteris dels conreus i millorar-ne la productivitat fins en un 25 % respecte d’altres mètodes.