Agrobank al dia

AgroBank reforça el rènting agroalimentari

01/03/2019

La necessitat permanent d'inversió en tecnologia i equips destinats tant a treballar la terra com a la industrialització agroalimentària posterior fan del rènting un instrument de finançament molt eficaç per a aquest sector.


Per això, AgroBank, a través de la línia de negoci especialitzada en el sector agroalimentari de CaixaBank Equipment Finance, ha reforçat la seva cartera de productes de rènting al servei del sector posant a disposició dels clients un lloguer a llarg termini que els permeti disposar de maquinària i equips, amb tots els serveis necessaris inclosos en una única quota mensual.


Aquests són alguns exemples d'equips i maquinària que pot incloure aquest rènting agroalimentari al llarg de tot el procés productiu, des del sector primari fins a la transformació i la distribució alimentària: tractors, recol·lectores, empacadores i remolcs; centrifugadores, decantadors, bàscules i embotelladores per al sector de l'oli; botes, veremadores, depuradores i equips de selecció per al del vi; munyidores robotitzades i equips d'anàlisi i control per al sector lacti; equips de fred i per al tractament de la carn, fruites i hortalisses, màquines retractiladores, d'envasat i sistemes d'emmagatzematge; agricultura de precisió, etc.