Sabies que

Agricultura prepara una nova normativa que reguli la seguretat i les emissions de la maquinària agrícola

01/06/2019

El Ministeri d'Agricultura prepara una nova normativa per a la caracterització agronòmica de les maquinàries agrícoles pel que fa a les prestacions, seguretat en el treball i protecció del medi ambient. També regularà les condicions bàsiques per inscriure la maquinària en els registres oficials de les comunitats autònomes, amb l'objectiu d'eliminar els equips en desús i els que tinguin deficiències de seguretat i no en permetin un ús sostenible.


Principalment, el MAPA vol establir nous requisits que hauran de complir les màquines usades d'importació (antiguitat, emissions, estructura de protecció contra bolcades en tractors agrícoles i forestals) per millorar les condicions de seguretat dels pagesos i complir amb els compromisos ambientals adquirits per Espanya per als anys vinents.


Un problema important que es planteja minimitzar aquesta nova normativa (un reial decret que modificarà el 1310/2009) és l'alt grau d'accidents al camp per ús de maquinària agrícola. I és que molts d'aquests sinistres no queden registrats oficialment, perquè no es consideren laborals o per altres motius, però el nombre de persones mortes per aquestes causes a tot l'Estat ronda les 80 cada any; les bolcades de tractor en són la causa més frequ?ent.


El MAPA destaca l'elevat nombre de maquinària de segona mà que s'importa actualment i s'inscriu en els registres oficials del ROMA, "incrementant l'obsolescència, la deficient seguretat per als operaris i les emissions contaminants a l'atmosfera".