Agricultura

Agricultors i ramaders rebran 4.856 milions d'euros dels ajuts directes de la PAC 2022

01/07/2022

Els agricultors i ramaders espanyols han presentat al Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) un total de 648.691 sol·licituds úniques d'ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) per a l'any 2022, un cop finalitzat el termini per presentar-les. Aquestes sol·licituds úniques inclouen tant els ajuts directes com les mesures de desenvolupament rural, que es concedeixen per superfície o per cap de bestiar. Els ajuts directes suposen el pagament de 4.856 milions d'euros, que es començaran a abonar a partir del proper 16 d'octubre.


Aquest any, les sol·licituds d'ajut afecten 22.250.998,79 hectàrees. En aquest àmbit, destaca l'important augment en la declaració de cultius d'oleaginoses, principalment el gira-sol i la colza, que aquest any arriba a 1.024.543 hectàrees, fet que suposa un increment de gairebé el 40% en comparació amb l'any 2021.


Aquest increment està motivat, en part, per les mesures preses per la Comissió Europea i aplicades per Espanya per pal·liar les dificultats derivades de la guerra a Ucraïna. En concret, s'ha autoritzat que les terres en guaret, utilitzades habitualment com a superfície d'interès ecològic per poder optar a l'ajut del pagament verd, es puguin sembrar amb els cultius de més interès comercial per als agricultors.


Així, l'important increment de les cotitzacions de gira-sol i colza en els mercats internacionals a causa de la crisi a Ucraïna ha estat un factor determinant en les decisions preses pels agricultors.


A la pàgina web del FEGA es pot consultar tota la informació sobre el nombre de sol·licituds presentades a les diferents comunitats autònomes i el resum dels cultius declarats.