Agricultura

Agricultors i ramaders poden acollir-se a les reduccions recollides en el reial decret llei per la sequera i a l'ordre de mòduls de l'IRPF 2021

22/06/2022

El Govern recorda als prop de 900.000 agricultors i ramaders de tot l'Estat que poden acollir-se a la reducció del 20% en el rendiment net aprovada per a tot el sector agrari en el Reial Decret Llei 4/2022 de mesures per pal·liar els efectes de la sequera i l'increment dels costos de producció.


A aquesta rebaixa se sumen les reduccions dels índexs de rendiment net per al període impositiu 2021 en el sistema d'estimació objectiva de l'impost sobre l'IRPF recollides en l'ordre del Ministeri d'Hisenda publicada al maig, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), després de demanar els informes de les comunitats autònomes, de minoració dels índexs esmentats.


El termini de presentació de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al 2021 (IRPF 2021) s'acabarà el 30 de juny per a declaracions tant que s'han d'ingressar com de tornar, si bé el termini en les declaracions que s'han d'ingressar amb domiciliació bancària s'acabarà el 27 de juny.


Aquestes reduccions reflecteixen la pèrdua de rendibilitat derivada dels efectes negatius provocats per les adversitats climàtiques del 2021, com la borrasca Filomena del gener, les gelades del març i la manca de precipitacions al llarg de l'any.


L'ordre recull la reducció en l'àmbit estatal dels índexs de rendiment net de tots els sectors ramaders i de la vinya. A més, s'han aprovat moltes reduccions en sectors específics per comunitats autònomes, províncies i municipis, entre les quals destaca l'aplicada a la fruita seca en importants àrees productores.


Igualment i de forma extraordinària per les dificultats de la situació, per primera vegada es fa extensible a tots els regadius, i no només als de consum estacional, i s'incrementa la reducció del coeficient corrector per ús d'electricitat per al reg aplicat en anys anteriors. Així, els agricultors que facin servir l'electricitat per al reg es beneficiaran d'una minoració del 25% en el rendiment net per a cultius reguívols (l'any anterior va ser el 20%). S'estima que aquesta mesura suposarà una rebaixa d'uns 39 milions d'euros.