Agricultura

Actualitzat el reial decret sobre contaminació produïda per nitrats

03/03/2021

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha presentat per a audiència i informació pública una actualització del Reial Decret sobre contaminació produïda per nitrats. Aquesta mesura està emmarcada en un paquet d'accions per fer front a la contaminació difusa en què està treballant el Ministeri.


D'entre les diverses actuacions plantejades, en destaca la preparació d'un reial decret que actualitzarà la norma de transposició de la Directiva del 12 de desembre de 1991 sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats d'origen agrícola.


La presentació de l'esborrany d'aquest nou reial decret serà dimarts 9 de març a través d'un seminari on-line en què intervindran el secretari d'estat de Medi Ambient, Hugo Morán, i el director general de l'Aigua, Teodoro Estrela. Després de la presentació, la proposta entrarà en període d'audiència i informació pública fins al 31 de març.


Aquest nou document té l'objectiu d'actualitzar substancialment el Reial Decret del 16 de febrer de 1996, que transposa al dret espanyol l'esmentada Directiva del 12 de desembre de 1991.


La Unió Europea considera la contaminació d'origen difús com un problema central en les seves polítiques ambientals i agràries. Per això, ha plantejat estratègies, com l'anomenada De la granja a la taula, alineada amb l'Estratègia de Biodiversitat per al 2030 del Pacte Verd Europeu, que contribueixen a afrontar aquest problema.


HORIZON 2030


Aquestes línies d'acció marquen, entre altres objectius, una reducció de la contaminació per excés de nutrients del 50%, que suposarà una reducció del 20% en l'ús de fertilitzants. Per arribar a aquests objectius, les estratègies europees plantegen el desenvolupament d'un pla d'acció per a la gestió de nutrients, que resulta de gran rellevància en el cas d'Espanya. Segons disposen els objectius ambientals de la Directiva Marc de l'Aigua per a masses d'aigua, s'espera que s'arribi a aquests objectius a finals de l'any 2027.


Amb els instruments jurídics actuals, no s'està aconseguint una reducció eficaç de la contaminació per nitrats. És per això que els canvis que introdueix aquest nou instrument normatiu són especialment significatius.