Ramaderia

Actualitzada la regulació sobre la fabricació, la comercialització i l'ús de pinsos medicamentosos

26/05/2021

El Consell de Ministres ha aprovat un projecte de reial decret pel qual s'estableixen disposicions específiques per a l'aplicació a Espanya del reglament europeu sobre la fabricació, la comercialització i l'ús de pinsos medicamentosos.


Aquesta norma, proposada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació juntament amb tres ministeris més, inclou disposicions nacionals entre les quals destaca l'establiment de nivells màxims de contaminació creuada així com d'acceptabilitat per a la distribució homogènia dels medicaments veterinaris en el pinso. Aquestes disposicions nacionals són aplicables fins que se'n publiquin les corresponents a la normativa europea.


El text també regula qüestions com les condicions necessàries per a l'autorització d'establiments, el tractament dels productes no utilitzats i altres qüestions lligades a la comercialització de pinsos medicamentosos destinats a l'exportació a tercers països.


El reial decret, per tant, crea el marc normatiu nacional que facilitarà el compliment de les obligacions previstes per la normativa de la Unió Europea i la contribució necessària a la lluita contra les resistències als antimicrobians, un problema cada cop més greu. Alhora, estableix un període de temps adequat per permetre l'adaptació dels sectors productius espanyols.


El pinso medicamentós és una de les vies d'administració oral de medicaments veterinaris que ha demostrat ser de gran utilitat per lluitar contra patologies que afecten grups d'animals que requereixen ser tractats de forma simultània i uniforme.


Espanya, juntament amb Alemanya i França, es troba des de fa anys al capdavant de la fabricació de pinsos compostos a la UE, i en els dos últims anys ha sigut l'Estat membre que en lidera la producció