Indústria

Acord per a la promoció d'aliments i begudes espanyols en els mercats internacionals

12/08/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha subscrit un conveni amb la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB) per facilitar la presència d'empreses exportadores del sector a 17 certàmens a Europa, Àsia, Orient Mitjà i Amèrica ( 10 en l'any 2021 i set en el 2022). El conveni està publicat al BOE del dissabte 7 d'agost.


Aquest conveni, que suposa un suport institucional important del MAPA al sector, pretén afavorir la competitivitat de les indústries de l'alimentació i les begudes espanyoles en els mercats internacionals a través de la promoció i l'orientació al consum de productes agroalimentaris, i dona a conèixer la qualitat i varietat dels nostres productes.


El MAPA finança un 50% de la participació a les fires que, en aquesta ocasió, atesa la dificultat de fer viatges comercials en un context de pandèmia, inclou la participació en fires i trobades virtuals. En total el ministeri aportarà 435.000 euros, dels quals 220.000 corresponen a l'exercici del 2021 i els altres 235.000 al de l'any 2022.


Les fires previstes en el conveni són, per al 2021,Speciality & Fine Food, Wabel, ECRM Europe, Food Ingredients d'Àsia i Europa, SIRHA, SIAL China SOUTH, Yummex Middle East, PLMA de Chicago, Middle East Organic & Natural Products Expo i PLMA Global d'Àmsterdam. Per a l'any 2022 es preveuen les fires següents: Winter Fancy Food Show, Supermarket Trade Show, Biofach, IFE, Seoul Food& Hotel, PLMA d'Àmsterdam i SIAL China.


La signatura de convenis, en aquest cas amb la FIAB, és una de les formes de col·laboració amb les organitzacions i associacions sectorials que permet ampliar la presència de les empreses espanyoles en pavellons institucionals delMAPA en fires i esdeveniments promocionals de caràcter internacional, una activitat estratègica per a la internacionalització del sector agroalimentari espanyol.