R+D+i

Aconsegueixen ajustar el tancament dels caladors de tellerina a l'època reproductiva

11/12/2019

Investigadors de l'Institut d'Investigació i Formació Agrària i Pesquera d'Andalusia (IFAPA) Agua del Pino, a Huelva, han dissenyat una eina que permet ajustar el tancament dels caladors de la tellerina a la temporada reproductiva.


La coincidència dels dos temps permet millorar el rendiment de l'activitat pesquera i, alhora, procurar que no disminueixin les poblacions d'aquesta espècie al llarg dels anys, ha informat la Fundació Descubre en un comunicat.


Juntament amb experts d'altres països com Portugal, França o Irlanda, aquests investigadors persegueixen que la temporada de tancament pesquer es pugui establir quan la majoria de la població del mol·lusc bivalve Donax trunculus, popularment conegut com a coquina, estigui en l'etapa madura i així ajustar-la tenint en compte les possibles variacions de temperatura al llarg dels anys, ha indicat l'investigador Óscar Moreno, que ha liderat els treballs a l'IFAPA juntament amb Inés Martínez-Pita, professora de la Universitat Pablo de Olavide (UPO).


Consideren els investigadors que les temporades de tancament decretades per les autoritats per controlar la disminució dels bancs naturals "no sempre estan basades completament en el tancament del cicle reproductiu", d'aquí els avantatges de l'eina desenvolupada que permetrà en últim terme una millora en el maneig de la pesca i, per tant, del seu potencial econòmic. "Les vedes en època de reproducció serveixen, entre altres coses, per assegurar-se que els adults, que són els individus que es capturen, s'han reproduït abans que els capturin i així assegurar la presència de juvenils i la població d'anys successius", ha especificat Moreno.


Es tracta d'ajustar cada any el tancament pesquer, en funció de com es prevegi que pot ser la temperatura de l'aigua del mar i de quan es calcula que hi haurà la posta d'ous que donen lloc a les larves i posteriorment a les cries, per a la qual cosa han relacionat els valors obtinguts dels índexs gonadal i de condició, que faciliten una estimació de l'augment dels òrgans reproductius d'aquests bivalves en una època concreta de l'any.


"Així es pot estimar amb més exactitud com es va desenvolupant al llarg de l'època de maduració en la mesura que el desenvolupament sexual dels bivalves està molt determinat per la temperatura de l'aigua i la disponibilitat d'aliment", ha indicat.