R+D+i

Accelerar la digitalització del sector agroalimentari i del medi rural

17/02/2022

A mitjans de desembre, el Ministeri d'Agricultura va publicar el II Pla d'acció 2021-2023 de l'Estratègia de digitalització del sector agroalimentari i del medi rural, amb una previsió inversora en aquest període de gairebé 64,11 milions d'euros per finançar fins a un total de 21 actuacions diferents destinades a reduir la bretxa digital que separa (creiem que encara per força temps) el sector agrari-agroalimentari i el medi rural espanyol.


Les actuacions s'han classificat en funció de la contribució al sector, el pressupost i les administracions competents. En primer lloc, hi ha les actuacions executades pel MAPA, d'alt impacte en el sector i amb una càrrega pressupostària elevada. Aquestes s'enduen un 87,3% del pressupost total previst, amb gairebé 55,94 milions d'euros (el 79% finançat amb fons PRTR), i són les més importants en la conjuntura actual, ja que es considera oportú executar-les perquè suposa un canvi en qüestions d'una importància vital per a l'articulació digital, com ara l'obertura de dades, la formació i l'assessorament en competències digitals, la generació d'informació o el finançament per a l'emprenedoria digital.


En segon lloc, hi ha les actuacions que donen continuïtat a altres actuacions que es van iniciar en el I Pla d'acció, i que es considera que no s'han de tancar en el període d'aquest II Pla, sinó que cal allargar-les o repetir-les en el pla actual. En general són actuacions de baixa càrrega pressupostària i estan finançades amb fons estatals del Ministeri d'Agricultura. Suposen un 12,6% del pressupost total i prop de 8,1 milions d'euros.


Finalment, hi ha les actuacions de governança i dinamització, enfocades a la divulgació i al networking en l'àmbit de la digitalització en el sector agroalimentari i rural, a les quals es destina un pressupost de 74.450 euros entre 2021 i 2023. En concret, es destina a jornades de difusió (20.000?) i a l'esdeveniment DATAGRI (54.450?). En aquestes actuacions s'hi inclou la posada en marxa del PERTE i un macroprojecte tractor per al sector agroalimentari.