PAC
Agricultura

650.000 agricultors i ramaders es beneficiaran de 4.875 milions d'euros dels ajuts directes de la PAC el 2023

02/03/2023

Prop de 650.000 agricultors poden presentar, a partir d'avui, la sol·licitud única dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) per al 2023, que compten amb un import total de 4.875 milions d'euros. Aquests ajuts, que corresponen a la primera campanya en què s'aplica el Pla estratègic nacional de la PAC 2023-2027, es podran abonar en forma d'avançaments a partir del 16 d'octubre, i se'n completarà el saldo a partir de l'1 de desembre del 2023 .

El termini per presentar sol·licituds és de 3 mesos, i romandrà obert fins al proper 31 de maig, sense que la normativa prevegi possibles pròrrogues per a aquesta campanya. Un cop s'acabi aquest termini, els agricultors podran presentar una modificació de la sol·licitud entre l'1 i el 15 de juny, en la qual podran indicar els possibles canvis que s'hagin produït al pla de sembra. En tot cas, si els controls administratius i per monitorització detecten alguna informació errònia, els agricultors i els ramaders podran adaptar les sol·licituds fins al 31 d'agost sense patir cap penalització.

Com en campanyes anteriors, la sol·licitud única s'ha d'adreçar a l'autoritat competent de la comunitat autònoma on radiqui l'explotació o la major part de la seva superfície. I en cas de no disposar de superfície, es presentarà a la comunitat autònoma on hi hagi el major nombre d'animals.

També s'obre el termini per presentar les sol·licituds de pagament de les intervencions dels programes de desenvolupament rural de les comunitats autònomes incloses en l'àmbit del sistema integrat de gestió i control (bàsicament ajuts per superfície i ajuts ramaders). En algunes comunitats autònomes també s'inclou a la sol·licitud única la sol·licitud de les intervencions per a l'establiment de joves agricultors i nous agricultors i la posada en marxa de noves empreses rurals.

Igualment, a partir d'avui es pot fer la comunicació de cessió de drets d'ajuda bàsica a la renda i la sol·licitud de drets per a la reserva nacional d'ajuda bàsica a la renda. Pel que fa a les cessions, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha habilitat a la seva pàgina web un nou enllaç on es pot consultar la informació relativa als drets provisionals d'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat assignats a cada productor.

A partir d'aquesta campanya 2023 poden accedir a la Reserva Nacional d'Ajuda Bàsica a la Renda no només els joves agricultors i els productors que s'incorporen a l'activitat agrària, sinó també els agricultors en desavantatge i els responsables d'explotacions que participin en programes de reestructuració que tinguin l'objectiu d'evitar l'abandonament de terres, en el marc d'una intervenció pública.