Agricultura

3,2 milions per costos d'avals en el sector agroalimentari i pesquer

11/06/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha obert una convocatòria de subvencions per un import total de 3,2 milions d'euros per subvencionar costos d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) que obtinguin titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per finançar-los. La convocatòria s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).


L'objectiu d'aquestes subvencions, que estableix el Reial Decret 388/2021 d'1 de juny, és facilitar l'accés al finançament dels sectors agroalimentaris i pesquers afectats en els últims anys per situacions d'índole diversa, tant fenòmens climàtics adversos com el Filomena com situacions desfavorables de mercat derivades principalment de la pandèmia de la COVID-19.


La convocatòria té un pressupost de 3.200.000euros, finançats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i l'import màxim de crèdit avalat s'estima al voltant de 65 milions d'euros. Els ajuts es concedeixen en règim de concessió directa per ordre rigorós de presentació de les sol·licituds.


El MAPA subvencionarà el cost de l'aval per un import màxim de 75.000euros per titular d'explotació, operador econòmic, armador o propietari o per component d'entitat associativa, sempre que el termini del préstec no superi els sis anys, i en aquest període s'hi podrà incloure un any de carència. Així mateix, se subvencionarà el cost de l'aval per un import màxim de fins a 120.000euros per PIME agroalimentària, sempre que el termini no superi els sis anys, i amb la possibilitat d'un any de carència.


En línia amb la política de rejoveniment del MAPA i amb les polítiques agrària i pesquera europees es finançarà tant el cost de l'aval com la comissió d'estudi als beneficiaris que no tinguin més de 40 anys del sector pesquer o agrícola. També s'aprofundeix en la promoció de l'associacionisme del sector, ja que se sufragaran íntegrament aquests costos quan es tracti d'un sol·licitant que pertanyi a una entitat associativa prioritària conforme a la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, o a una organització de productors reconeguda.


També tindran accés a la subvenció total del cost de l'aval i de la comissió d'estudi tots aquells agricultors que siguin en una zona afectada greument per una emergència de protecció civil.


El termini de presentació de les sol·licituds comença demà, 11 de juny, i s'acaba el 10 de setembre de 2021.


Amb aquesta mesura, el sector veurà facilitat l'accés al crèdit d'una manera ràpida i àgil, i podrà afrontar qualsevol eventualitat que pertorbi la dinàmica empresarial dels operadors del sector, ja sigui climatològica o de mercat. Per això es convertirà en una eina més de gestió de el risc, en línia amb les necessitats identificades en el Pla estratègic de la PAC o amb la Política Pesquera Comunitària