Ramaderia

1r conveni col·lectiu de serveis veterinaris

20/01/2020

El primer conveni col·lectiu signat entre patronal i sindicats per a les clíniques i els serveis veterinaris fins al 2022 afecta 25.000 professionals d'aquest àmbit i recull una jornada laboral lleugerament inferior a les 35 hores setmanals de mitjana (1.780 hores/any).


L'acord, consultat per Efeagro, estipula diferents nivells professionals en dos grups (personal sanitari i no sanitari), amb salaris base mensuals que oscil·len entre els 1.000 i els 1.300 euros, als quals cal afegir per a algunes escales, complements de lloc de treball (fins a un màxim de 416 euros/mes).


A més, s'ha pactat un complement de disponibilitat de set euros/jornada i un complement de carrera professional amb una quantia que dependrà de l'antiguitat, el grau de formació i de divulgacions científiques de cada empleat.


El conveni l'han signat les organitzacions sindicals UGT i CCOO, i la Confederació d'Empresaris Veterinaris d'Espanya (CEVE).


La presidenta de CEVE, Delia Saleno, ha valorat en declaracions a Efeagro aquest acord: "Havíem de fer un primer pas ara" perquè el sector necessitava "normalitzar les relacions laborals". Saleno ha indicat que, malgrat aquestes 34,2 hores setmanals de mitjana, les jornades es distribuiran en funció de les necessitats de cada centre, respectant els descansos que es destallen al conveni.


Saleno ha aclarit que és necessari perquè hi ha centres molt diversos: alguns només ofereixen servei de dia, d'altres inclouen urgències les 24 hores, i n'hi ha que es dediquen a urgències els caps de setmana. "Cada centre té les seves necessitats i en ser un conveni col·lectiu estatal era molt difícil ser estricte en la jornada", ha insistit.


Pel que fa als salaris, la patronal és "conscient" que "no són els més desitjats", però actualment el sector "no aguanta salaris més alts" per falta de càrrega de treball. A UGT, el coordinador de Negociació Col·lectiva a nivell estatal, Hugo Sánchez, creu que les taules salarials "no són les que en un moment inicial ens haurien agradat" però ha incidit en què era el primer conveni: "Partíem del no-res en un sector molt desregulat i calia assentar una primera base" per "reordenar-lo".


Per a la UGT, aquest primer acord s'ha centrat en aspectes com treballar les "diverses regles del joc" en funció de les empreses o acabar amb la desregulació "molt gran" pel que fa a les hores treballades: hi havia casos de "jornades maratonianes que no complien l'Estatut dels Treballadors pel que fa a descansos". "Per a nosaltres era tan important acotar salaris i formació com regular jornades laborals que permetessin conciliar vida laboral i familiar", ha afegit.


El conveni fa una aposta "molt forta" en la prevenció dels riscos laborals tant pels sindicats com per la patronal, ha afegit.


A CCOO han posat en valor en un comunicat que el conveni inclogui un sistema de classificació professional que estableix les percepcions salarials mínimes i que regula la jornada de treball en un tipus d'activitat en què aquests aspectes eren "crítics".


A més, implementa "activament" la formació i estableix, per a algunes de les categories, una ruta per al desenvolupament d'una carrera professional, ha indicat. Per a CCOO la signatura significa disposar d'un marc legal de relacions laborals "acordat i homogeni" i amb un "poderós instrument" de lluita contra la competència deslleial.


Un aspecte "important", al seu parer, és que es reconeix l'estatus sanitari propi, tant de la professió com de l'activitat veterinària.


"Tots" els signants han valorat que es tracta d'una "fita fonamental" per normalitzar les relacions laborals d'un sector que, "de manera evident" palesava l'absència d'un marc de regulació, han conclòs.